புகையிலை,மதுசார பாவனை மற்றும் குறிப்பிட்ட உற்பத்தி நிறுவனங்களின் செல்வாக்கினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு  அடி மட்டத்தில் மேற்கொண்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பானமாநாடு

Agenda Oral Presentation Poster Presentation Abstract Book

கொழும்பு பல்கலைக்கழக மருத்துவப் பீடம், புகையிலை தொழில்துறை அவதான நிலையம் (CCT)

உட்பட மதுசாரம் மற்றும் போதைப்பொருள் தகவல் நிலையம் (ADIC) ஆகியவற்றின் இணைந்த செயற்பாடு

நிகழ்வு இடம்பெறும்,

 

திகதி : 19 செப்டெம்பர் 2017

இடம் : புதிய கருத்தரங்கு மண்டபம், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

தலைப்புக்கள் :

 1. புகையிலை உட்பட மதுசார கட்டுப்பாட்டிற்கு சமூகத்;தை வலுவூட்டல் – நிலையான போதைப்பொருள் தடுப்பு செயற்திட்டம்
 2. புகையிலை மற்றும் மதுசார உற்பத்தி நிறுவனங்களின் தலையீடுகளை அறிந்து கொண்டமையும் அதற்கெதிரான பிரதிபலிப்புக்களை வழங்கியமையும்
 3. புகையிலை மற்றும் மதுசார பாவனையைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மேற்கொண்ட ஆக்கப்பூர்வமான செயற்திட்டங்கள்
 4. புகையிலை மற்றும் மதுசார பாவனையினால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைக் குறைத்தல் – குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரித்தல்,வறுமையைக் குறைத்தல் மற்றும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தல், பெண்களை வலுப்படுத்தல்,வன்முறைகளைக் குறைத்தல்,பிள்ளைகளுக்கு ரம்யமான சூழலை உருவாக்குதல்
 5. புகையிலை மற்றும் மதுசாரம் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வசதியை குறைப்பதற்கு சமூகமட்டத்தில் மேற்கொண்ட செயற்திட்டம்

 

அனைத்து செயற்றிட்ட சுருக்கங்களும் மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும்.

முக்கிய தினங்கள்

செயற்றிட்ட சுருக்கங்களுக்கான (Abstracts) அறிவிப்பு 01ம் திகதி, ஆகஸ்ட் 2017

இறுதித் திகதி  : 25ம் திகதி ஓகஸ்ட் மாதம்

பிரதிபலன் அறிவிக்கப்படும் திகதி : 11ம் திகதி செப்டம்பர் மாதம்

எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 25ம் திகதிவரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

 

எழுத வேண்டிய வடிவமைப்பு (Abstract Format)

தலைப்பு செய்த செயற்பாட்டின் தலைப்பு 25 சொற்களுக்குள்
பின்னணி இச்செயற்பாட்டை செய்யத் தூண்டிய காரணி
செயற்பாடு செயற்பாட்டை விளக்குதல் மற்றும் இலக்குக் குழு பற்றி விளக்கமளித்தல்
சவால்கள் நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால்கள்
பின் தொடரல் செயற்பாடு செய்த கண்காணித்தல் செயற்பாடு
பெறுபேறு/கற்றுக்கொண்டவிடயம் இதனால் ஏற்பட்ட மாற்றம் அல்லது செயற்படுத்திய போது கற்றுக்கொண்ட பாடம்

 

எழுத்தாளர்களுக்கான தகவல்கள்

 • அனைத்து செயற்திட்டசுருக்கங்களும் (Abstracts) communitysymposium2017@adicsrilanka.org எனும் மின்னஞ்சல் விலாசத்திற்குஅனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும்.
 • தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தகவல் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

 

எழுத வேண்டிய முறை (Text of the abstract)

 • 300 சொற்களிற்குள் எழுதப்படல் வேண்டும்
 • Font size 12, Tamil – Bhamini யைப் பயன்படுத்தி எழுதவும்
 • 25 சொற்களுக்குள் தலைப்பை எழுதவும்
 • உங்களுக்கு பரீட்சயமான மொழியில் எழுத முடியும்.
 • தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அனைத்து செயற்திட்ட சுருக்கங்களும் செயற்திட்ட சுருக்கப் புத்தகத்தில் உள்வாங்கப்படும்.

 

எழுத்தாளர்களுக்கான அறிவித்தல்

2017 ஆகஸ்ட் மாதம் முடிவில் தெரிவு செய்யப்பட்ட எழுத்தாளர்களின் விபரம் அறிவிக்கப்படும்.

அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு : www.adicsrilanka.org/communitysymposium2017/

தொலைபேசி : 0112 584416