දුම්කොළ හා මද්‍යසාර භාවිතය සහ එම කර්මාන්තවල බලපෑම අවම කිරීමේ ඵලදායී ප‍්‍රජා මැදිහත්වීම් පිළිබඳ සමුළුව 2017

Agenda Oral Presentation Poster Presentation Abstract Book Symposium Photo Gallery

දුම්කොළ හා මද්‍යසාර භාවිතය අවම කිරීම සඳහා ඔබ විසින් ප‍්‍රජාවේ සිදුකරන ඵලදායී කි‍්‍රයාකාරකම් ඇගයීමට පාත‍්‍ර කිරීම සඳහා සහ අනෙකුත් ප‍්‍රජා නිලධාරීන් හා විද්වතුන් සමග එම කි‍්‍රයාවලිය සහ ප‍්‍රතිඵල බෙදාගැනීම අරමුණු කරගනිමින් මෙම සමුළුව පැවැත්වේ.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද පීඨයේ දුම්කොළ කර්මාන්ත අධ්‍යන කේන්ද්‍රය (CCT) සහ මද්‍යසාර හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ (ADIC) ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියකි.

එවනු ලබන සංක්ෂිප්ත වාර්තාවන්ගෙන් (Abstract ) තෝරාගන්නා සියළුම සංක්ෂිප්ත වාර්තාවන් සඳහා සහතිකපත් පිරිනැමේ.

ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන තේමාවන් ඔස්සේ වචන 350 කට නොවැඩි වන පරිදි ඔබේ කි‍්‍රයාකාරකම්හි සාරාංශයක් පහත දැක්වෙන ආකෘතියට අනුව ඉදිරිපත් කළයුතුය. අගෝස්තු 25 වන දිනෙන් ඔබගේ සංක්ෂිප්ත වාර්තා (Abstract ) භාර ගැනීම අවසන් වේ.

විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් තෝරාගන්නා සංක්ෂිප්ත වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන අතර එය  සාරාංශ ග‍්‍රන්ථයට (Abstract Book ) ඇතුළත්වේ.

වැදගත් දිනයන්

 • වාර්ථාවන් භාරගැනීම ආරම්භ කල දිනය      : 2017 අගොස්තු 01
 • වාර්ථාවන් භාරදීම අවසන් දිනය                       : 2017 අගොස්තු 25
 • වාර්ථාවන් පිළිබද තිරණ දැනුම් දීම                  : 2017 සැප්තැම්බර් 11

දිනය : 2017 සැප්තැම්බර් 19

ස්ථානය : කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ ශ‍්‍රවණාගාරයේදී

තේමාවන් :

 1. දුම්කොළ හා මද්‍යසාර නිවාරණය සම්බන්ධ ප‍්‍රජා සජීවීකරණය
 2. දුම්කොළ හා මද්‍යසාර කර්මාන්තවල මැදිහත්වීම් හඳුනාගැනීම සහ ඒවාට දක්වනු ලැබූ ප‍්‍රතිචාර
 3. දුම්කොළ හා මද්‍යසාර භාවිතය අවම කිරීම සඳහා සිදුකරනු ලැබූ නිර්මාණාත්මක මැදිහත්වීම්
 4. දුම්කොළ හා මද්‍යසාර භාවිතය අවම කිරීමට හෝ භාවිතය නැවැත්වීම සදහා මැදිහත්වීම
 5. පවුලේ සතුට හා යහ පැවැත්ම දියුණු කිරීම උදෙසා දුම්කොළ හා මද්‍යසාර භාවිතය අවම කිරීම සහ භාවිතය නැවැත්වීම – දුප්පත්කම අඩු කිරීම හා ආර්ථිකය දියුණු කිරීම, ප‍්‍රජාවේ සතුට වැඩිදියුණු කිරීම කාන්තාවන් බල ගැන්වීම,ගෘහස්ත ප‍්‍රචණ්ඩත්වය අවම කිරීම, ළමයින්ට යහපත් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම, පවුලේ සතුට වැඩිදියුණු කිරීම
 6. දුම්කොළ හා මද්‍යසාර සුලභතාවය අවම කිරීම – ප‍්‍රජා සහ ප‍්‍රතිපත්තිමය මැදිහත්වීම්

 

සාරාංශගත කිරීමේ ආකෘතිය  : (Abstract  Format)

මාතෘකාව මැදිහත්වීම. මාතෘකාවෙහි වචන ගණන 25 කට නොවැඩි විය යුතුය.
පසුබිම මැදිහත්වීමේ අවශතාවය සහ අරමුණ
ක‍මවේදය කි‍යාවලිය විස්තර කිරීම, ඉලක්ක කණ්ඩායම පිළිබඳ විස්තරය
අභියෝග කි‍යාත්මක කිරීමේදී මුහුණපෑමට සිදුවූ අභියෝග සහ එයට ප‍්‍රතිචාර දැක්වූ ආකාරය
ප‍්‍රතිඵල ලබාගත් ප‍්‍රතිඵල
පසු විපරම් මැදිහත්වීම අඛණ්ඩව සිදුකරන ආකාරය
නිගමනය ලබාගත් අත්දැකීම්

උපදෙස්

 • සියළුම සංක්ෂිප්ත වාර්තා (Abstracts) communitysymposium2017@adicsrilanka.org යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමුකළ යුතුය.
 • අගෝස්තු 25 වන දිනෙන් ඔබගේ සංක්ෂිප්ත වාර්තා (Abstracts) භාර ගැනීම අවසන් වේ.
 • සියළුම ඉදිරිපත් කිරීම් විද්වත් මණ්ඩලයක් මගින් තෝරාගනු ලැබේ.

 

සංක්ෂිප්ත වාර්තා සැකසීම සඳහා උපදෙස් (Text of the Abstract)

 • ඔබ එවන සංක්ෂිප්ත වාර්තාවේ වචන 350 කට නොවැඩි විය යුතුය.
 • පරිගණක සැකසුම අක්ෂර ප‍්‍රමාණය (Font size:12, Font type : Sinhala – FMabhaya)
 • මාතෘකාවෙහි වචන ගණන 25 කට නොවැඩි විය යුතුය.
 • ඔබට පහසු භාෂාවකින් ඔබගේ සංක්ෂිප්ත වාර්තා එවිය හැකිය. සිංහල / දෙමළ / ඉංගී‍්‍රසි
 • තෝරාගනු ලබන සියළුම සංක්ෂිප්ත වාර්තා සාරාංශ ග‍්‍රන්ථයට (Abstract book) ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

 

ප‍්‍රතිඵල දැනුම්දීම

 • ප‍්‍රතිඵල අගෝස්තු මස අවසන් සතිය තුලදී දන්වනු ලැබේ.
 • ප‍්‍රතිඵල සියළුම කතෘවරුන්ගේ විද්‍යුත් ලිපිනයන් හරහා දන්වනු ලැබේ.